1.12.2017. – Od 13. do 24. studenog 2017 . godine provedeni su redovni izbori u svim sindikalnim podružnicama SIHŽ-a


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Temeljem Odluke o provođenju redovnih izbora od 13. do 24. studenog provedeni su izbori u svim sindikalnim podružnicama  Sindikata infrastrukture Hrvatskih željeznica: Varaždin, Koprivnica, Osijek, Vinkovci, Slavonski Brod, Zagreb I, Sisak, Novska, Karlovac, Ogulin, Rijeka, Pula, Knin, Split i Ploče, te Pogoni infrastrukture d.o.o. na kojima su izabrani sindikalni povjerenici svih osnovnih sindikalnih jedinica koje sačinjavaju gore navedene podružnice, a koje su navedene u Popisu osnovnih sindikalnih jedinica koja je sastavni dio Izbornih pravila.

Izbor sindikalnog povjerenika provodi se u svakoj sindikalnoj jedinici koja broji minimalno 5 članova.

Konstituirana su i Povjereništava podružnica te je izvršen i izbor predstavnika djelatnosti u Središnje odbore podružnica.

Proveden je i izbor glavnih povjerenika svih 16 podružnica Sindikata.

Održana je i konstituirajuća sjednica Glavnog povjereništva SIHŽ-a  sa izabranim glavnim povjerenicima dana 30. studenog 2017. godine. Uz izabrane glavne povjerenike podružnica članovi Glavnog povjereništva Sindikata su i osobe utvrđene člankom 29. Statuta Sindikata.

SINDIKAT – ČLANSTVO – SINDIKALNI POVJERENIK

Sindikat infrastrukture Hrvatskih željeznica je samostalna, dobrovoljna i interesna udruga radnika.

Sindikat je ustrojen i organiziran demokratski. Jedno od načela djelovanja Sindikata je da se sindikalni predstavnici biraju  na načelu demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.

SINDIKAT – ČLANSTVO

Snaga Sindikata je u broju radnika koji su članovi sindikata.

Kako to ostvarujemo?

1. Cilj je da sve odluke u Sindikatu budu izraz volje većine članova.

2. Svaki član ima pravo biti poučen o Statutu i pravilima Sindikata, a to mu

omogućuje potpuno sudjelovanje u donošenju sindikalnih odluka.

3. Svi članovi trebaju imati ista prava i povlastice, kao i dužnosti i obveze.

4. Svoje predstavnike članovi između sebe biraju sami javnim ili tajnim glasovanjem i

njima su odgovorni.

5. Članove sindikata treba upoznati sa svim sindikalnim aktivnostima koje i članstvo

treba analizirati, odnosno ocijeniti.

 

KAKO OSTVARUJEMO DEMOKRATSKO NAČELO DJELOVANJA!

Podružnica Sindikata

Osnova organizacije je sindikalna jedinica, gdje se ostvaruje prvi kontakt s članovima. Snažna organizacija Sindikata na radnom mjestu, važna je kao osnovica za snažno ustrojstvo Sindikata.

 • Najviše tijelo podružnice je POVJERENIŠTVO PODRUŽNICE.

Sastoji se od GLAVNOG POVJERENIKA, njegova  zamjenika i svih sindikalnih povjerenika izabranih u podružnici, članova Središnjeg odbora podružnice.

Izabrani povjerenici po djelatnostima čine SREDIŠNJI ODBOR  PODRUŽNICE.

Članovi svih tijela Sindikata su i profesionalni sindikalni dužnosnici, te povjerenici koji obnašaju funkciju radničkih vijeća i povjerenici ZNR.

 • Temeljem Statuta Sindikata, ostvaruje se i pravo izbora na svakih započetih 50 članova još po jednog zastupnika unutar djelatnosti.

Članstvo za svoje predstavnike bira odgovorne i sposobne ljude koji će štititi i promicati njihove interese.

Snaga, kao i dignitet Sindikata ovisni su o brojnosti članstva Sindikata, kao i o kvaliteti njegovih sindikalnih povjerenika na svim razinama.

Sindikalni povjerenici  na svim razinama ne smiju izbjegavati odgovornost i podnošenje članstvu, redovitih izvješća o svom radu i svim sindikalnim aktivnostima.

Stvarajući snažan Sindikat, birajući odgovorne profesionalne povjerenike, radnici će putem svojih izabranih predstavnika  ravnopravno moći utjecati na poboljšanje i ostvarivanje svojih prava: prava na rad – prava na plaću – prava na bolje uvjete rada.

 

SINDIKAT INFRASTRUKTURE HŽ-A

Komentari su zatvoreni.