12.10.2012. – Zahtjev za postupanjem po propisanoj zakonskoj proceduri


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE HOLDING D.O.O.
Uprava

 

PREDMET: zahtjev za postupanjem po propisanoj zakonskoj proceduri

Sukladno članku 133. i 149. ZOR-a propisana je obveza poslodavca da se prije donošenja odluke važne za gospodarsko socijalni status radnika mora savjetovati sa radničkim vijećem o očekivanim pravnim,gospodarskim i socijalnim posljedicama koje za radnike mogu proizaći u slučajevima prijenosa poduzeća ili dijela poduzeća na novog poslodavca.

Uprava društva HŽ Holding d.o.o. već je donijela odluku o inicijativi za provođenje statusne promjene društva HŽ Holding d.o.o. broj U h-30-1-1/12 od 4.9. 2012. kojom je pokrenula statusne promjene društva.

Skupština društva svojom odlukom broj 59/12 od 17.9.2012. godine dala je suglasnost na spornu odluku.

Kako se o ovoj odluci Uprave HŽ Holdinga d.o.o. nije proveo pravovaljani postupak savjetovanja prije donošenja iste , cijenimo da je došlo do grubog kršenja odrednica Zakona o radu o čemu je kako imamo saznanja obaviješten i Državni Inspektorat .

Sam postupak kako ga Vi nazivate „dobrovoljnog“ prelaska radnika u društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. smatramo nepravovaljanim jer se tim radnicima , a radi se o broju 26 radnika , nije omogućilo dobivanje podataka koji su važni za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na njihov položaj.

Tim više što radnici koji su potpisali „suglasnost“ o prelasku u druga društva ne zadržavaju prava koja su imali u HŽ Holdingu d.o.o.

Sukladno svemu navedenom zahtijevamo postupanje po propisanoj zakonskoj proceduri i u potpunosti podržavamo i zahtjev radničkog vijeća HŽ Holdinga d.o.o. od 11.listopada 2012.

S poštovanjem,

Predsjednik SIHŽ-a
Nikola Rubčić

Komentari su zatvoreni.