Inicijativa za utemeljenje radničkog vijeća u PROREG-u d.o.o.


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Svaki sindikat i svaka skupina radnika od najmanje 10% radnika koja će podnijeti listu kandidata za izbor članova radničkog vijeća  određuje po jednog svog predstavnika i po jednog njegovog zamjenika u izborni odbor. Izborni odbor će biti imenovan na skupu radnika.

Skupovi radnika održati će se 05.10. 2011. u 9 sati u društvu PROREG d.o.o. Planinska 11. Na istima se donosi odluka o utvrđivanju postojanja zakonskih uvjeta za utemeljenje radničkog vijeća, imenuje se izborni odbor. Lista kandidata za članove radničkog vijeća podnosi se u roku od 5 dana od dana objave odluke o provođenju izbora za radničko vijeće. Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko radnika koliko će članova imati radničko vijeće te najmanje isti broj njihovih zamjenika.

Komentari su zatvoreni.